Xrover Code

De XROVER code

De XROVER code op een afgesloten (privé) terrein

 1. Elk deelnemer is zelf verantwoordelijk om zijn/haar voertuig reglementair te verzekeren.
 2. De bestuurder en de passagiers (ook kinderen!) van auto’s die op privé terrein rondrijden, moeten op reglementaire plaatsen zitten en de veiligheidsgordel dragen.
 3. De organisatie/marshalls kunnen tips of aanwijzingen geven (niet bindend). Doch blijft de bestuurder verantwoordelijk voor zijn/haar acties. Anderzijds kan de organisatie/ marshalls ingrijpen en de proef/actie stoppen (vb bij gevaar). Hier spreken wij van een stopzetting en deze is wel bindend. Ook hier blijft de bestuurder verantwoordelijk mocht hij/zij verder rijden.
 4. Hou rekening met de veiligheid van alle deelnemers, ook toeschouwers en/of omstaanders.
 5. Rijd rustig en beheerst, vraag (voorafgaandelijk) raad indien nodig.
 6. Volg de aangegeven route/parcours.
 7. Veroorzaak geen onnodig lawaai. Laat geen afval achter op het terrein. Neem alle mogelijke voorzorgen om brand te vermijden.
 8. Zorg bij reparaties ter plekke voor een vloeistofdichte ondergrond en ruim alles nadien op.
 9. Bij het winchen is het gebruik van een boomlint en een winchgewicht over de kabel altijd verplicht (niet bij een winchrope).
 10. Zorg bij het verlaten van het terrein dat het voertuig, in bijzonder de verlichting en de nummerplaat, voldoet aan de wettelijke verkeerseisen.
 11. Het is verboden te rijden en mee te rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicatie die het rijden beïnvloedt.

De XROVER code op openbare wegen

 1. Elk deelnemer is zelf verantwoordelijk dat zijn/haar voertuig reglementair ingeschreven is. (voor het land van inschrijving) Daarnaast is hij/zij ook verantwoordelijk dat het voertuig reglementair verzekerd is (dit voor alle landen waar zal gereden worden)
 2. Iedere deelnemer dient zich te houden aan de verkeersregels en in het bezit van een geldig rijbewijs.
 3. Respecteer alle andere weggebruikers, fietsers, wandelaars, ruiters, bewoners,… geef extra ruimte en pas uw snelheid aan. Voorkom onnodige stofwolken of opspattend water/modder. Stop bij voorkeur aan de kant om hen te laten passeren.
 4. Ga alleen daar rijden waar is toegestaan en volg het roadbook nauwkeurig.
 5. Maak uitsluitend gebruik van bestaande routes. Wijk er niet van af en creëer géén eigen routes om schade aan de natuur te vermijden.
 6. Indien men toch schade veroorzaakt, dient men de club direct op de hoogte te brengen (via de clubgsm +32485.87.02.14 of persoonlijk via een bestuurslid). Geef de locatie op het roadbook weer (bij voorkeur met adres of coördinaten)en maak indien mogelijk meerdere foto-opnames.
 7. Respecteer natuur of milieu. Schenk extra aandacht aan planten en dieren. Voorkom schade aan jonge bomen en planten. Laat géén afval achter. Neem alle mogelijke voorzorgen om brand te vermijden.
 8. Zorg bij reparaties terplekke voor een vloeistofdichte ondergrond en ruim alles achteraf op.
 9. Maak géén onnodig lawaai, vermijd overlast tegenover de buurt.
 10. Bij winchen is het gebruik van een boomlint en een winchgewicht over de kabel altijd verplicht (niet bij een winchrope).
 11. Het is verboden te rijden en mee te rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicatie die het rijden beïnvloedt.